Društvo

Vampiri u Srbiji

Vampir je prema Vuku Karadžiću, čovek u koga, nakon smrti od 40 dana, uđe zao duh i oživi ga- povampiri se. Po narodnom verovanju, vampir izlazi iz groba, davi ljude po kućama i pije njihovu krv.

Continue reading