Putopisi

Petrova crkva u Rasu

Najstariji sačuvani u celini srednjovekovni hram u Srbiji je Crkva Svetog Petra i Pavla ili samo Petrova crkva u Rasu. Podignuta je na ostacima ranohrišćanske krstionice.  Prilikom arheoloških istraživanja pronađen je praistorijski tumul. Možda je ovaj tumul uticao na izbor…

Continue reading