Pejzažna fotografija

Bovansko jezero- pejzažna fotografija

Opis fotografija: Bovansko jezero- pejzažna fotografija   Postoje mesta i kadrovi koji se mogu slikati u nedogled. Isti kadar, isti predeo, isti detalji a uvek na  slici drugačije od prethodnog. Uvek se zabeleži ponešto novo, makar to bile svetlost i…

Continue reading